Qui trình đổi trả hàng

Giải thích các bước trong qui trình như sau:

[a] Khách hàng liên hệ shop báo về vấn đề của sản phẩm

[b] Cùng shop xác nhận vấn đề [a] có chính xác không hoặc có thể xử lí được ngay lập tức không

[c] Nếu [b] không thể giải quyết được thì đóng gói gửi lại shop

[d] Vận chuyển hàng về lại shop

[e] Shop trực tiếp xác nhận lại [a] một lần nữa

[f] Đổi trả lại theo thỏa thuận với khách hàng